Địa chỉ

TT3 khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại

0949455111

Email

bachlong.xnk@gmail.com